Nowe awtomaty móža serbsce

wutora, 05. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Nowe parkowanske awtomaty w Budyšinje budźeće tež w serbskej rěči posłužować móc.  Foto: Uwe Menschner Nowe parkowanske awtomaty w Budyšinje budźeće tež w serbskej rěči posłužować móc. Foto: Uwe Menschner

Hač do kónca nowembra dóstanje město Budyšin nowe parkowanske awtomaty. Někotrych načasnych funkcijow pak dyrbja so wužiwarjo přiwšěm wzdać.

Budyšin (UM/SN). Dny Budyskich prastarych parkowanskich awtomatow, kotrež so mjez wužiwarjemi hižo dlěši čas wo wjace mjerzanja staraja, hač je na kóždy pad trěbne, su ličene. Najpozdźišo 30. nowembra maja dołho připowědźene nastroje instalowane być a fungować, kaž měšćanske zarjadnistwo tele dny zdźěli. „Nowe awtomaty budu so w němskej, pólskej, čěskej, jendźelskej a serbskej rěči posłužować hodźeć“, mjenuje nowinska rěčnica Budyskeho měšćanskeho zarjadnistwa Laura Ziegler wažnu a dotal hišće njewobstejacu funkciju.

Štóž pak je sej myslił, zo by město składnosć wužiło a w druhich komunach dawno zwučene funkcije do „najgrošowych rowow“ integrowało, budźe přesłapjeny. Přetož z kreditnymi kartami ludźo awtomaty wužiwać móc njebudu. Nimo toho nastroje tež žane pjenjezy měnjeć njemóža, měni Laura Ziegler. Znajmjeńša tak mjenowane „handy-parkowanje“ budźe móžne. Ale „całtowa tasta“ při nowych Budyskich awtomatach tež dale žana njebudźe. Tajka wšak tež ženje připowědźena njebě.

Čehodla pak město Budyšin swojim wobydlerjam a wopytowarjam wjace komforta při wužiwanju parkowanskich městnow ze zapłaćenjom njeskići? „Zo móža wone pjenjezy měnjeć, skerje z wašnjom njeje. Hižo wot spočatka diskusije w lěće 2017 smy so toho wzdali. Zo njebudu awtomaty z ec-kartku wužiwajomne, zaleži na kóštach. Hinak hač pola handy-parkowanja bychu za kóždy awtomat čitanski nastroj za bankowu kartu zatwarić dyrbjeli. Nimo toho bychu komunje měsačne wudawki kaž tež dalše za kóžde jednotliwe knihowanje nastali“, nowinska rěčnica wuswětla.

Při hladanju, kontrolowanju a zastaranju z milinu móžeš nowe awtomaty bjezdwěla moderne mjenować. Tak připrawja při sydom nastrojach solarny modul, tamne 28 dóstanu trěbnu milinu z nadróžneho wobswětlenja. Za nastajenje wužiwaja dotalne fundamenty 33 starych připrawow, dwaj budźetej nowej. Internetnje móža awtomaty kontrolować. Kaž dotal budźe tež přichodnje móžno parkowansku cedlu hižo kupić, prjedy hač so parkowanski čas započnje. Zwyšeny popłatk w zwisku z nowymi awtomatami předwidźany njeje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND