Kamjenski policajski rewěr z nowym nawodu

wutora, 05. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Sakski policajski prezident Manfred Weißbach je wyšeho policajskeho radu Michaela Kummera do zastojnstwa nawody Kamjenskeho rewěra zapokazał. Zdobom rozžohnowa wón dotalnu nawodnicu wyšu policajsku radźićelku Susann Benad-Uslaub (wotlěwa), kotraž bě rewěr sydom lět nawjedowała.  Foto: Kai Siebenäuger Sakski policajski prezident Manfred Weißbach je wyšeho policajskeho radu Michaela Kummera do zastojnstwa nawody Kamjenskeho rewěra zapokazał. Zdobom rozžohnowa wón dotalnu nawodnicu wyšu policajsku radźićelku Susann Benad-Uslaub (wotlěwa), kotraž bě rewěr sydom lět nawjedowała. Foto: Kai Siebenäuger

Kamjenc (SN/JaW). Wot pjatka, 1. meje, skutkuje policajski wyši rada Michael Kummer jako nawoda Kamjenskeho policajskeho rewěra. To zdźěli wčera nowinski rěčnik Zhorjelskeje policajskeje direkcije Kai Siebenäuger. Kummer naslěduje dotalnu nawodnicu Susann Benad-Uslaub. Wona je do Krajneho kriminalneho zarjada Sakska wotešła a nawjeduje tam wotnětka decernat we wobłuku za wuhódnoćenje statneho škita a policajskeho wotwobaranskeho centruma přećiwo terorizmej a ekstremizmej. Michael Kummer přewozmje zamołwitosć za cyłkownje 142 zastojnikow a zastojničow a dalšich přistajenych rewěra. Zhromadnje z nimi chce so 41lětny přichodnje w Lessingowym měsće a wokolinje wo wěstotu a porjad starać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND