Wosebity dypk za měšćanske dźěle

srjeda, 06. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Wjesnym předstejićelam Brětnje/Michałkow, Němcow, Hórnikec, Čorneho Chołmca a Ćiska přisteji we wobłuku posedźenjow Wojerowskeje měšćanskeje rady wotnětka prawidłowna hodźina za naprašowanja. Wotpowědne wudospołnjenje dnjowych dypkow je rada wčera z wjetšinu hłosow frakcijow CDU, Lěwicy, Aktiwne Wojerecy/Zeleni a SPD wobzamknyła. Jědnaće radźićelow AfD a Swobodnych wolerjow/Přichod města namjet wotpokaza, Dirk Nasdala (Swobodni wolerjo) so hłosa wzda.

„Zhromadne dźěło mjez městom a jeho dźělemi docpěje nowy schodźenk. Wobydlerjo měšćanskich dźělow dožiwja, zo rada jich naležnosće na wědomje a chutnje bjerje. To móže wuraz hišće lěpšeho wobydlerskeho wobdźělenja być“, we wobkrućenju schwaleneho namjeta rěka.

Sebastian Dömmel (AfD) kritizowaše: „Nažel njeběchmy do zdźěłanja namjeta zapřijeći. To zbudźa zaćišć, zo njeńdźe wo wjesnych předstejićelow, ale skerje wo to nam škodźeć. Mamy namjet za ryzy politisku bitwičku. Wjesni předsteji­ćeljo móhli bjeze wšeho regularnu hodźinu naprašowanjow wužiwać, za to wosebity dnjowy dypk trěbny njeje.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND