Wosebity dypk za měšćanske dźěle

srjeda, 06. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Wjesnym předstejićelam Brětnje/Michałkow, Němcow, Hórnikec, Čorneho Chołmca a Ćiska přisteji we wobłuku posedźenjow Wojerowskeje měšćanskeje rady wotnětka prawidłowna hodźina za naprašowanja. Wotpowědne wudospołnjenje dnjowych dypkow je rada wčera z wjetšinu hłosow frakcijow CDU, Lěwicy, Aktiwne Wojerecy/Zeleni a SPD wobzamknyła. Jědnaće radźićelow AfD a Swobodnych wolerjow/Přichod města namjet wotpokaza, Dirk Nasdala (Swobodni wolerjo) so hłosa wzda.

„Zhromadne dźěło mjez městom a jeho dźělemi docpěje nowy schodźenk. Wobydlerjo měšćanskich dźělow dožiwja, zo rada jich naležnosće na wědomje a chutnje bjerje. To móže wuraz hišće lěpšeho wobydlerskeho wobdźělenja być“, we wobkrućenju schwaleneho namjeta rěka.

Sebastian Dömmel (AfD) kritizowaše: „Nažel njeběchmy do zdźěłanja namjeta zapřijeći. To zbudźa zaćišć, zo njeńdźe wo wjesnych předstejićelow, ale skerje wo to nam škodźeć. Mamy namjet za ryzy politisku bitwičku. Wjesni předsteji­ćeljo móhli bjeze wšeho regularnu hodźinu naprašowanjow wužiwać, za to wosebity dnjowy dypk trěbny njeje.“

Frank Hirche (CDU) kritiku raznje wotpo­kaza a znapřećiwi: „Wšelake strony maja prawo, zhromadne namjety zapodać. Měšćanska rada njeje dotal nalež­nosće měšćanskich dźělow hustohdy w trěbnej měrje wobkedźbowała. Přejemy sej, zo su wone bóle zapřijate.“

Lutz Tantau (Přichod města) wobkrući wotpokazanje swojeje frakcije z pokazku na płaćiwy jednanski porjad měšćanskeje rady: „Na wjesnych předstejićelow ma so wuraznje słuchać, a zhromadne dźěło mjez nimi a měšćanskimi radźićelemi je předpisane. Tuž je wšitko prajene.“

Uwe Blazejczyk (SPD) wobroći so na frakciju AfD ze slědowacym wuprajenjom: „Tele politiske wumjeto­wanja su wjetke a njejsu na dobro wobydlerstwa.“ Wón wuzběhny apel Ćišćanskeho před­stejićela Jensa Zahrodnika, kiž bě loni lěnjosć měšćanskeje rady nastupajo nowo­twar hrajkanišća w Ćisku šwikał. W tutej, lěta 2014 prěni raz w radźe wobjednanej naležnosći „njejsmy ani kročałku dale, štož začuwamy jako taktiku zaćarosćenja“, Zahrodnik tehdy kri­tizowaše. Tónle apel bě po słowach Blazejczyka nastork za namjet, wjesnym předstejićelam přichodnje wosebity dnjowy dypk na „kóždym posedźenju měšćanskeje rady“ wěnować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND