Muzej dale njepřistupny

štwórtk, 07. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Měšćanska biblioteka a zwěrjenc ­we Wojerecach stej zaso přistupnej, ­Měšćanski muzej na tamnišim hrodźe pak wostanje dale zawrjeny.

Wojerecy (SN/JaW). Po mjeztym sydomtydźenskej nanuzowanej přestawce stej Wojerowska měšćanska biblioteka Brigitty Reimann a tamniši zwěrjenc nětko zaso přistupnej. Wo tym informuje sobudźěłaćer Měšćanskeho zawoda zwěrjenc, kultura a kubłanje Felix Pál w nowinskej zdźělence. „Wjeselimy so ze swojim poskitkom k tróšku normaliće w tymle ­ćežkim času přinošować a tak přede­wšěm swójbam po tydźenjach wulkich wobmjezowanjow znowa wotměnu, wjeselo a wočerstwjeneje skićić směć“, pisa jednaćel měšćanskeho zawoda Arthur Kusber k znowawotewrjenju wobeju zarjadnišćow we Wojerecach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND