Starši žadaja sej transparencu

pjatk, 08. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Z trěbnym wotstawkom su gmejnscy radźićeljo wčera w Róžeńčanskej gmejnskej sydarni wuradźowali. Škit za hubu a nós tuž trěbny njebě.  Foto: Janek Wowčer Z trěbnym wotstawkom su gmejnscy radźićeljo wčera w Róžeńčanskej gmejnskej sydarni wuradźowali. Škit za hubu a nós tuž trěbny njebě. Foto: Janek Wowčer

Gmejna wobstawa na štyrjoch rjadownjach we Worklecach a Ralbicach

Róžant (SN/JaW). Po dlěšej přestawce su so wčera zapósłancy gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant zaso w Róžeńće schadźowali. Hnydom na spočatku prócowachu so wjacori radźićeljo, přiwzać na dnjowy porjad naprašowanja radźićelow a wobydlerjow. Woboje njebě wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) koronapandemije a płaćiwych postajenjow dla wobkedźbował a nochcyše to tež změnić. „Wjacore komunalne gremije, kotrež su minjene dny wuradźowali abo budu wuradźować, maja tónle dypk na dnjowym porjedźe. Jenož pola nas to móžno njeje“, kritizowaše radźićel Swobodneho wolerskeho zjednoćenstwa Delany Tomaš Bjeńš. Radźićeljo pak přesadźichu, zo smědźa so znajmjeńša woni naprašować. Jako bě dnjowy dypk na rjedźe, wjesnjanosta přiwšěm wo prašenja njerodźeše, dyrbješe pak so ćišćej kłonić. Porjadnje prašeć so přiwšěm njemóžachu, dokelž wjesnjanosta naprašowanja zdźěla podusy.

Nimo wjacorych twarskich próstwow wěnowachu so tež aktualnej šulskej problematice. Hubertus Ryćer informowaše přitomnych wo aktualnym wuwiću nastupajo zarjadowanje štyrjoch rjadownjow w 5. lětniku w Ralbicach a Worklecach. Po tym zo běchu so zamołwići kubłanišćow, komunow, šulskeho zarjada kaž tež Domowiny a Serbskeho šulskeho towarstwa kónc apryla schadźowali (SN rozprawjachu), chcedźa mjenowane gremije kaž tež čłonojo Rady za serbske ­naležnosće Sakskeje 18. meje hišće raz wosobinsce z kultusowym ministrom Christianom Piwarzom (CDU) naležnosć rozjimać. „Tam budźemy zarjadowanje štyrjoch rjadownjow zastupować“, Ryćer potwjerdźi. W lisće, kotryž radźićel René Wjacławk (SWZ Delany) přednjese, žadaja sej Ralbičanscy starši wjac transparency zamołwitych w naležnosći.

Wčera je tež minister Ralbičanskim staršim wotmołwił. W spisu, kotryž SN předleži, wón skerje faworizuje, zarjadować tři rjadownje – dwě we Worklecach a jednu w Ralbicach. Wobkedźbujo aktualne ličby a hladajo do přichoda „móhli – njewujednatej-li gmejnje ničo druhe – zarjadowanju dweju rjadownjow we Worklecach prěnjotu přiznać. Mój dom pak je tež rozsudej za Ralbicy wotewrjeny ... Doskónčnje rozsudźić ma Budyska wotnožka krajneho zarjada za šulu a kubłanje po słyšenju gmejnow a serbskich gremijow“, Piwarz připowědźi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND