Dalše wočinjenje šulow dotal njewohrožene

póndźela, 11. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). Ličba z koronawirusom inficěrowanych w Budyskim wo­krjesu je minjeny tydźeń znowa rozrostła (detailowe informacije w krótkopowěsćach). Kaž Budyski krajnoradny zarjad (LRA) sobotu zdźěli, stej mjeztym tež dwě serbskej zarjadnišći wot wirusa potrjechenej. Tak na Worklečanskej zakładnej šuli hač do 15. meje žane nuzowe zastaranje dźěći njebudźe, LRA zdźěli, mjenujo koronapad. „Dokelž su šulerjow 4. lětnika we Worklecach wot spočatka tydźenja rumnostnje dźělene wuwučowali, pak smědźa woni dale do šule chodźić“, rěka w zdźělence krajnoradneho zarjada. Tež šulski start 1. do 3. lětnika Worklečanskeje šule 18. meje wohroženy njeje. Přiwšěm njemóža wot přichodneje póndźele wšitke dźěći zaso do šule. „Šulerki a šulerjo, kotrychž starši smy hižo informowali, dyrbja hišće hač 25. meje sćerpni być.“

Kaž Budyski krajnoradny zarjad dale informuje, je wot dźensnišeho tež Ralbičanska pěstowarnja „Dr. Jurij Młynk“ koronapada dla zawrjena. „Kubłanišćo wostanje hač do 20. meje začinjene a budźe hakle wot 25. meje zaso přistupne.“ Pěstowarni přisłušacej žłobik w Smjerdźacej a hort Ralbičanskeje šule njejstej wot zawrjenja potrjechenej a stej tuž dale přistupnej. Serbske šulske towarstwo jako­ nošer Ralbičanskeje pěstowarnje je na zawrjenje reagowało. Kaž jeho předsydka Ludmila Budarjowa pisa, je dotal „skupina z jědnaće dźěćimi a třomi kubłarkami w karantenje. Jich na wirus testuja, dalšich dźesać při­stajenych smy do karanteny pósłali. Po předpisach njemóžemy staršim žanu druhu pěstowarnju poskićić“. Dołhož je kubłanišćo zawrjene, je zdobom kompletnje desinfikuja.

Přiběraca ličba z koronawirusom inficěrowanych w Budyskim wokrjesu pak po informacijach LRA planowane wolóženje wobmjezowanjow kaž tež dalše wote­wrjenje šulow a pěstowarnjow we wo­krjesu njewohroža. „Wot 18. meje smědźa pěstowarske dźěći a šulerki a šulerjo 1. do 4. lětnika swoje kubłanišća zaso­ wopytać. Tež wšitkim dalšim šulerjam a šulerkam ma wot 18. meje wopyt šule znajmjeńša dźělnje móžny być. Prawniski narok na hladanje dźěći njeje hižo dlěje wobmjezowany, a winowatosć šulskeje wučby ma zaso za wšitkich płaćić.“­ 1. přirjadnik krajneho rady Udo Wićaz­ (CDU) wolóženja wobmjezowanjow wita. Přiwšěm wón ke kedźbnosći namołwja: „Wirus tu hišće je!“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND