Dalše wočinjenje šulow dotal njewohrožene

póndźela, 11. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). Ličba z koronawirusom inficěrowanych w Budyskim wo­krjesu je minjeny tydźeń znowa rozrostła (detailowe informacije w krótkopowěsćach). Kaž Budyski krajnoradny zarjad (LRA) sobotu zdźěli, stej mjeztym tež dwě serbskej zarjadnišći wot wirusa potrjechenej. Tak na Worklečanskej zakładnej šuli hač do 15. meje žane nuzowe zastaranje dźěći njebudźe, LRA zdźěli, mjenujo koronapad. „Dokelž su šulerjow 4. lětnika we Worklecach wot spočatka tydźenja rumnostnje dźělene wuwučowali, pak smědźa woni dale do šule chodźić“, rěka w zdźělence krajnoradneho zarjada. Tež šulski start 1. do 3. lětnika Worklečanskeje šule 18. meje wohroženy njeje. Přiwšěm njemóža wot přichodneje póndźele wšitke dźěći zaso do šule. „Šulerki a šulerjo, kotrychž starši smy hižo informowali, dyrbja hišće hač 25. meje sćerpni być.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND