„Nanuzowana přestawka boli“

póndźela, 11. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Felix Kinne a Roman Herzog (wotlěwa) angažujetaj so we wjednistwje Łazowskeho młodźinskeho kluba. Hakle loni běchu čłonojo kluba započeli swój domicil ponowjeć. Nětko je jim koronawirus přestawku nanuzował.  Foto: Andreas Kirschke Felix Kinne a Roman Herzog (wotlěwa) angažujetaj so we wjednistwje Łazowskeho młodźinskeho kluba. Hakle loni běchu čłonojo kluba započeli swój domicil ponowjeć. Nětko je jim koronawirus přestawku nanuzował. Foto: Andreas Kirschke

Łazowscy młodostni sej swój domicil ponowili

Łaz (AK/SN). Wot kónca lěta 2019 wu­konjachu mnohe ruki pilne dźěło w komunalnym młodźinskim klubje blisko gokartoweje čary na kromje Łaza. „Stary mjezywjerch bu wotstronjeny, nowy bu zasadźeny a wobarbjeny“, rozjimataj nawodaj młodźinskeho kluba Felix Kinne a Roman Herzog. Dźakowano mnohostronskej podpěrje je so w běhu dweju a poł měsaca zakładne saněrowanje zešlachćiło. Radźićel gmejny a wsy Reiko Stephan je tójšto wólneho časa woprował a graty přewostajił. Wosebje je wón při nowym mjezywjerchu kaž tež insta­laciji noweje kluboweje kuchnje pomhał. Matthias Wilke je spěšnje a na njekomplikowane wašnje nowe PVC-špundowanje wukładł, Stephan Schulz staraše so wo elektriku. „Wutrobnje dźakujemy so nimo toho Karin Reinhardt, Torstenej Heiderej a přede­wšěm wjesnjanosće Thomasej Leberechtej. Woni su nas wobstajnje pohonjeli a pozbudźeli“, Kinne a Herzog powědataj. „Chcemy klub znowa wožiwić. Minjene połdra lěta njeje so nichtó tak prawje zamołwity čuł, twa­rjenje je přiběrajcy rozpadowało.“

Saněrowanje nastorčił bě skónčnje Torsten Heider. Zhromadnje z gmejnskim radźićelom Steffenom Münsterom pytaše za kmanym financowanjom, a tak storčištaj na akciju „Dele z konopeja“. Z programa, kotryž ma swójsku inicia­­tiwu młodźiny spěchować, přizwolichu Łazow­čanam cyłkownje 2 500 eurow. Dal­še 1 500 eurow dóstachu z programa „Młodźina pohibuje komunu“. Pjenjezy dyrbja hač do kónca lěta wužiwane być. „Derje by było, bychmy-li rumnosće tak wuhotować móhli, zo maja młódši a starši čłonojo městna dosć – kóžda skupina za sebje runje tak kaž wšitcy zhromadnje“, Kinne a Herzog podšmórnjetaj.

Dotal je klub prawidłownje 10 do 15 młodostnych w starobje hač do 25 lět wopytowało. Koronapandemija pak je pře­­stawku zawiniła. „Runje w klubje móžeš so z přećelemi rozmołwjeć a sej tu a tamnu nowosć wuměnjeć. Tule zhromadnosć jara parujemy“, Felix Kinne wobžaruje, kiž je mjeztym nimale sydom­ lět pódla. „Klub je wažny. Nimo zetka­wanja sej tež tradicije česćimy, kaž hromadu za chodojtypalenje wobstražować a meju stajeć.“ Roman Herzog je z klubom hižo lětdźesatk zwjazany. Te­hdy organizowachu zhromadnje z DJjemi openair „Sommernachtstraum“, pozdźišo „Sommernachtsrausch“. „Młodźinski klub bě městnosć wotpočinka. Tam běchmy mjez sobu, tam njejsmy nikoho mylili.“

Zhromadnje staj šefaj Łazowskeho młodźinskeho kluba w minjenych tydźenjach tójšto časa a sćerpnosće za njón nało­žowałoj. Často dźěłaštaj tam hač do pózd­njeho wječora, štož žadaše sej wjele prócy a potu. „Tuchwilna nanuzowana přestawka chětro boli. Nichtó njewě, hdy dale póńdźe. Smój pak sej wěstaj: Wokomiknite aktiwne žro na kóždy pad wostanje a dale čini. Přiwšěm su nowi­ čłonojo stajnje witani.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND