„Nanuzowana přestawka boli“

póndźela, 11. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Felix Kinne a Roman Herzog (wotlěwa) angažujetaj so we wjednistwje Łazowskeho młodźinskeho kluba. Hakle loni běchu čłonojo kluba započeli swój domicil ponowjeć. Nětko je jim koronawirus přestawku nanuzował.  Foto: Andreas Kirschke Felix Kinne a Roman Herzog (wotlěwa) angažujetaj so we wjednistwje Łazowskeho młodźinskeho kluba. Hakle loni běchu čłonojo kluba započeli swój domicil ponowjeć. Nětko je jim koronawirus přestawku nanuzował. Foto: Andreas Kirschke

Łazowscy młodostni sej swój domicil ponowili

Łaz (AK/SN). Wot kónca lěta 2019 wu­konjachu mnohe ruki pilne dźěło w komunalnym młodźinskim klubje blisko gokartoweje čary na kromje Łaza. „Stary mjezywjerch bu wotstronjeny, nowy bu zasadźeny a wobarbjeny“, rozjimataj nawodaj młodźinskeho kluba Felix Kinne a Roman Herzog. Dźakowano mnohostronskej podpěrje je so w běhu dweju a poł měsaca zakładne saněrowanje zešlachćiło. Radźićel gmejny a wsy Reiko Stephan je tójšto wólneho časa woprował a graty přewostajił. Wosebje je wón při nowym mjezywjerchu kaž tež insta­laciji noweje kluboweje kuchnje pomhał. Matthias Wilke je spěšnje a na njekomplikowane wašnje nowe PVC-špundowanje wukładł, Stephan Schulz staraše so wo elektriku. „Wutrobnje dźakujemy so nimo toho Karin Reinhardt, Torstenej Heiderej a přede­wšěm wjesnjanosće Thomasej Leberechtej. Woni su nas wobstajnje pohonjeli a pozbudźeli“, Kinne a Herzog powědataj. „Chcemy klub znowa wožiwić. Minjene połdra lěta njeje so nichtó tak prawje zamołwity čuł, twa­rjenje je přiběrajcy rozpadowało.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND