Prócuja so wo awtokino tež w Budyšinje

póndźela, 11. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Kinowe začuće to hač do poslednjeho detaila. Tež popcorna njetrjeba so za čas předstajenja nichtó wzdać. Dalše zakuski a napoje tohorunja poskićeja.  Foto: Uwe Menschner Kinowe začuće to hač do poslednjeho detaila. Tež popcorna njetrjeba so za čas předstajenja nichtó wzdać. Dalše zakuski a napoje tohorunja poskićeja. Foto: Uwe Menschner

Zdźěla hižo spušćene awtokina swjeća zaso wožiwjenje – snano prawje bórze tež w Budyšinje? Druhdźe so tajke hižo nětko wo zahoritosć a dźakownosć ­staraja.

Zhorjelc/Budyšin (UM/SN). Firma Gastrobande tzwr ze sydłom w Niskej chce na Budyskim lětanišću w Lětonju (Litten) zajimcam awtokino poskićić. To je jednaćel Toni Heide na naprašowanje wob­krućił. Za doskónčny rozsud dyrbja pak hišće dojednanja z Kubšiskej gmejnu wočak­nyć. Na jeje teritoriju dźě je areal, kotryž chcedźa wužiwać.

W Zhorjelcu a při Brězowskim jězorje je poskitk, sej z awta sem filmy wobhladać, wulki zajim žnjał. „Za to, zo smy zastup­ne lisćiki jenož někotre dny do předstajenja předawali, smy z wuslědkom jara spokojom“, Toni Heide rjekny. W Brězowce bě prěnje předstajenje samo wupředate, při čimž wšak je tam mjenje městna hač w Zhorjelcu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND