Wjesne rjanosće derje hladane

wutora, 12. meje 2020
artikl hódnoćić
(2 )
Z techniku Pěskečanskeje wohnjoweje wobory Tomaš Šwejda a Patrik Šołta při suchoće kwětki wokoło křiža na gmejnskej ležownosći při tamnišim hrodźe prawidłownje krjepitaj.  Foto: Alfons Handrik Z techniku Pěskečanskeje wohnjoweje wobory Tomaš Šwejda a Patrik Šołta při suchoće kwětki wokoło křiža na gmejnskej ležownosći při tamnišim hrodźe prawidłownje krjepitaj. Foto: Alfons Handrik

Pěskecy (aha/SN). Wobydlerjo Pěskec, wjesneho dźěla Njebjelčanskeje gmejny a jeje cyrkwinskeje wosady, wědźa sej rěč, tradicije a wěru swojich prjedownikow česćić. To dopokazuja woni skutkownje mjez druhim z hajenjom narodnych a nabožnych nałožkow. Nimo toho natwarichu sej hnydom po politiskim přewróće kapałku jako duchowne srjedźišćo, kotrež wjesnjanow w zhromadnej modlitwje zwjazuje. 1. meje bě tomu 28 lět, zo je tehdyši biskop Mišnjansko-Drježdźanskeho biskopstwa Joachim Reinelt Boži dom z 80 městnami poswjećił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND