Wěnuja so škitej přirody

wutora, 12. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Z pomocu krajneho spěchowanja ­móhła gmejna Njeswačidło wšelake projekty zwoprawdźić.

Njeswačidło (JK/SN). Runja druhim gmejnam z wodźiznami 2. rjadu, kotrež dyrbja zdobom prawidłownje hladać, je tež Njeswačanska spěchowanske srědki Swobodneho stata Sakskeje dóstała. Na kóždy kilometer – z wjetšeho dźěla jedna so při tym wo małe abo mjeńše rěčki – dóstanje komuna 500 eurow. Te ma wona zmysłapołnje nałožić a dołhodobne kmane slědy zawostajić. Je tuž trjeba sej pomoc fachowcow zawěsćić. Do toho pak ma komuna přehlad wo wodźiznach a jich konkretnym stawje nastajić. Na to su so Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo dojednali, jako dźěše wo to, srědki kmanej fachowej firmje za zwoprawdźenje naročneho nadawka přepodać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND