Hišće widźeć, kak zmužita akcija bě

wutora, 12. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc (BG/SN). Na kónc wójny před 75 lětami su tež minjeny pjatk w Lessingowym měsće Kamjencu spominali kaž tež na wuswobodźerjow. Nimale 30 ludźi, přede­wšěm wyšeje staroby, bě k pomnikej za padłych sowjetskich wojakow při Pastwinej horje přišło.

„Lětsa je koronakrizy dla wšitko hinak hač hewak. Mi pak je tónle dźeń chětro wažny. Dopomnjenki na Druhu swětowu wójnu njesmědźa nihdy zańć. Wona bě wulku bědu přinjesła a wjac hač 50 mi­lionam ludźi smjerć“, wuswětli předsyda Towarstwa dom wobsydstwo Kamjenc Rainer Gröbner. Hižo dźeń do toho běchu čłonojo Spěchowanskeho towarstwa wopomnišća wotnožki kaceta Kamjenskeho Knježeho doła před bywšim kacetom wěnc a kwětki k wopominanju na wuswobodźerjow połožili. Wottam podachu so zhromadnje k pomnikej za padłych němskich wojakow. Woni njemóžachu so tehdy sćehnjenju do wójska wuwinyć a zahinychu w bojach mjez Kamjencom a Budyšinom. Kak strašne te­hdy bě zwołanje wotpokazać, pokazuje pomnik při starym pósće. Kamjenčenjo běchu jón 1944 wotprawjenemu přećiwnikej wójny Richardej Liebeltej wěnowali.

Dalšej staciji spominanja w Kamjencu běštej row za njeznatych němskich wo­jakow na pohrjebnišću na Pastwinej horje a w Bambruchu, hdźež bu wulkonadběhej na Lessnigowe město zadźěwane, dokelž běchu njebojazni Kamjenčenjo sowjetskim a pólskim jednotkam z běłej chorhoju napřećo šli. Hakle někotre dny do toho běchu jednotki SS Gersdorfskeho fa­rarja Karla Talatzka kaž tež tamnišeho wjesnjanostu Erwina Haasu zatřělili, dokelž běštaj wonaj běłu chorhoj na cyr­kwi­nu wěžu pójsnyłoj. SSowcy ležachu tehdy runje tež w Bambruchu. Kaž je na swislach jedneje bróžnje přeco hišće widźeć, dźě běchu wuswobodźerjo hižo na wo­jerske stejnišća w Bambruchu třěleć za­počeli. To dźensa nazornje pokazuje, kak zmužita akcija tehdy bě.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND