Wuskutki korony wužadowace

štwórtk, 14. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (JK/SN). Awla Pawołskeje šule bě wčera druhi króć městnosć, kotraž je Rakečanskej gmejnskej radźe zmóžniła, tuchwilne hygieniske prawidła nastupajo trěbny mjezsobny wotstawk wobkedźbować. Korona postajowaše tež wobsah dnjoweho porjada. Tak poda nawodnica financneho zarjada gmejny Franziska Pfeiffer rozprawu wo hospodarskim planje 2019. Spokojacy staw gmejnskich financow kónc minjeneho lěta je přičina k wjeselu a trochu hordosći, zo su prawje hospodarili. Zo gmejna tak derje steji, je po słowach wjesnjanosty Swena Nowotneho (CDU) wuraz solidneho postupowanja a realistiskeho nastajenja k narokam komunalneho dźěła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND