Inwesticije bjez alternatiwy

wutora, 19. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyski wokrjesny sejmik přizwoli na swojim wčerawšim wurjadnym posedźenju w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle přidatne wudawki k planej zwoprawdźenja digitalizacije šulskeho kubłanja.

Budyšin (SN/MiR). Suma, kotraž je za digitalizaciju šulow trěbna, wučinja za lětuši etat wokrjesa Budyšin 1 490 500 eurow. Radźićeljo wšitkich frakcijow běchu sej přezjedni, zo je inwesticija nuznje trěbna. Wužiwać chcedźa pjenjezy jako dźěl cyłkowneje sumy 6,7 milionow ­eurow, kotrež ma wokrjes za inwesticije w tym wobłuku k dispoziciji, za testowu fazu. Přewjesć chcedźa testowu fazu na třoch šulach wokrjesa, kotryž ma 30 šulskich kubłanišćow wšelakeje družiny z něhdźe 16 000 šulerjemi w nošerstwje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND