Dalši dźěl milinarnje dojěł

wutora, 19. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Na twarnišću noweje płunoweje milinarnje Choćebuskich měšćanskich zawodow tuchwilu pilnje dźěłaja. Minjeny tydźeń je tam prěni z cyłkownje pjeć płunowych generatorow z Awstriskeje dojěł. 30 metrow dołhi motor je zhromadnje z dalšimi dźělemi milinarnje dozhotowjeny kompleks: W Awstriskej su wšitko hižo raz hromadźe twarili, wupruwowali a zaso rozebrali. Nětko w Choćebuzu wšitko znowa montuja. Hdyž wšitko po planje poběži, chcedźa w štwórtym kwartalu pospytnu fazu zahajić. Najpozdźišo klětu w lěću ma milinarnja dźěłać. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND