Koronawirus swjaty dźeń njeznaje

srjeda, 20. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). Hdyž podadźa so jutře znowa mužojo z kolesami na swoje kóždolětne jězby na dźeń muži, njebudźe wšak to kaž minjene lěta. Tež w tejle starodawnej tradiciji ma lětsa mjenujcy koronawirus słowčko sobu rěčeć. Toho­dla dyrbja mužojo a tež wšitcy dalši ­wulětnicy tójšto škitnych naprawow a prawi­dłow dodźeržeć.

Derje wšak je, zo maja hosćency a korčmy wot 15. meje zaso wočinjene. Tam pak płaća razne naprawy a hygieniske předpisy, kotrež zarjady a policija tež dokładnje pruwuja. Přiwšěm pak změja mnohe z nich jutře na Božim spěću wotewrjene a poskićeja pućowacym wotpočink a wočerstwjenje. Mjez druhim změja Dinarjecy w Nowoslicach swoju piwowu zahrodu wot 11 hodź. wočinjenu. Runje tak budu tež w Šunowskej Fabrikskej hospodźe wonka wočerstwjenje porjedźić, wězo z trěbnym předpisanym wotstawkom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND