Koronawirus swjaty dźeń njeznaje

srjeda, 20. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). Hdyž podadźa so jutře znowa mužojo z kolesami na swoje kóždolětne jězby na dźeń muži, njebudźe wšak to kaž minjene lěta. Tež w tejle starodawnej tradiciji ma lětsa mjenujcy koronawirus słowčko sobu rěčeć. Toho­dla dyrbja mužojo a tež wšitcy dalši ­wulětnicy tójšto škitnych naprawow a prawi­dłow dodźeržeć.

Derje wšak je, zo maja hosćency a korčmy wot 15. meje zaso wočinjene. Tam pak płaća razne naprawy a hygieniske předpisy, kotrež zarjady a policija tež dokładnje pruwuja. Přiwšěm pak změja mnohe z nich jutře na Božim spěću wotewrjene a poskićeja pućowacym wotpočink a wočerstwjenje. Mjez druhim změja Dinarjecy w Nowoslicach swoju piwowu zahrodu wot 11 hodź. wočinjenu. Runje tak budu tež w Šunowskej Fabrikskej hospodźe wonka wočerstwjenje porjedźić, wězo z trěbnym předpisanym wotstawkom.

Kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěli, su postajenja k škitej před koronawirusom Swobodneho stata Sakskeje dale płaćiwe. Tohodla namołwja strowotniski zarjad wšitkich, kiž so jutře na pućowanje po­dadźa, w zjawnosći na trěbny wotstawk znajmjeńša połdra metra k dalšim wosobam dźiwać. „Wšako koronawirus swjaty dźeń njeznaje“, rěka ze zarjada. Přiwšěm je nastupajo wotstawk wuwzaćow. Na přikład njepłaći tón za „wosoby, kotrež w jednej domjacnosći zhromadnje bydla a přidatnje za wosoby dalšeje domjacnosće“, informuje zarjad w zdźělence, kotraž je tež na internetnych stronach wokrjesa přistupna. Tola kedźbu: Předewzaća na jutřišim swjatym dnju, kaž pućowanja, kolesowanske tury, zhromadne grilowanje abo zhromadny piknik, su jenož ze swójskimi swójbnymi a maksimalnje z jeničkej dalšej swójbu dowolene“, tak strowotniski zarjad. Nastupajo „připadne zetkanje“ wjacorych wosobow, kotrež njepřisłušeja jednej domjacnosći, zdźěli krajnoradny zarjad, zo „móže to přeńdźenje přećiwo předpisam wobmjezowanja kontaktow być a móhło tuž tež chłostanje wuskutkować“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND