Chcedźa kóšty jasnje znižić

srjeda, 20. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Hamorscy gmejnscy radźićeljo strukturny koncept wobzamkli

Hamor (AK/SN). Gmejnska rada Hamor hotuje so na striktny kurs lutowanja. Tak reaguje wona na swoje ćežke financne połoženje. To podšmórny komornik ­Ulrich Bänsch na minjenym posedźenju gremija. Z wjetšinu wobzamknychu gmejnscy radźićeljo etatowostrukturny koncept za lěta 2020 do 2023. „Mjeztym pjeć lět mamy stajnje negatiwny hospodarski plan. Dyrbjachmy hoberske sumy přemysłoweho dawka Vattenfallej wróćić. Cyłkownje wučinješe tón 17 milionow eurow a přidatnje milion eurow danje“, rozłoži komornik přičiny trěbneho koncepta. Hižo dwójce dyrbješe komuna swój etat zestajić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND