Spočatk junija etat wobzamknu

póndźela, 25. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Dźěwin chce lětsa mjez druhim financy za pěstowarnje, wohnjowe wobory a kěrchowy nałožić.

Brězowka (AK/SN). Dźěwinska gmejna chce lětsa mjez druhim do pěstowarnjow, dobrowólnych wohnjowych woborow a do kěrchowow komuny inwestować. To podšmórny komornica Carmen Petrick na minjenym wuradźowanju gmejnskeje rady. Po wšěm zdaću hižo 4. junija měli gmejnscy radźićeljo etat wobzamknyć. „Předewšěm pak nastupajo inwesticije su wjacore prašenja njewotmołwjene. Dyrbimy je nadrobnje rozrisać“, wujasni komornica.

Pěstowarnja „Baćonjace hnězdo“ w Brězowce, kotraž je w nošerstwje gmejny, ma na přikład nowy hrajkanski nastroj dóstać. Za njón chcedźa cyłkownje 18 700 eurow nałožić. Komuna, tak Carmen Petrick, nadźija so ma 80procentowske spěchowanje z programa integrowaneho wuwiwanja wjesnych kónčin ILE. „Z 80 procentami spěchowanja bychmy derje zastarani byli“, podšmórny komornica.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND