Leopard San sam zaćahnył

srjeda, 27. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wojerowski zwěrjenc ma dalšu atrakciju. Wot póndźele witaja tam wopytowarjow do noweho raja chinskeho leoparda Sana. Z pomocu podpěraćelow je nastała krajina, kotraž dopomina na tajku w Chinje, hdźež ma tale družina leopardow swoju přirodnu domiznu.  Foto: Stefanie Jürß Wojerowski zwěrjenc ma dalšu atrakciju. Wot póndźele witaja tam wopytowarjow do noweho raja chinskeho leoparda Sana. Z pomocu podpěraćelow je nastała krajina, kotraž dopomina na tajku w Chinje, hdźež ma tale družina leopardow swoju přirodnu domiznu. Foto: Stefanie Jürß

We Wojerowskim zwěrjencu nowu připrawu wotewrěli

Wojerecy (SN). Poprawom měješe so we Wojerowskim zwěrjencu wulki swjedźeń wotměć. Tak pak je leopard San cyle woměrje do swojeje noweje, moderneje připrawy zaćahnył. Dźakowano pjenježnym daram a sponsoringej móžachu tam 200 kwadratnych metrow wulku připrawu twarić. „Boli nas, zo njemóžemy so tuchwilneje situacije dla mnohim darićelam wosobinsce dźakować a jich na wotewrjenje přeprosyć“, praji jednaćel předewzaća ZooKultur Arthur Kusber, „chcemy pak to nachwatać, ručež budźe zaso móžno.“ Póndźelu je chinski leopard San prěni króć do připrawy w chinskim stilu zastupił. Wulke kamjenje skića jemu městno za wuhlad a prózdnjeńcy, hdźež móže wotpočować. Bambus, aziski klon a wšelake trawy dopominaja na chinsku krajinu. Wulka škleńca a čorna syć z wocla zmóžnjatej wopytowarjam wid na wulku kóčku, kaž bychu pódla njeje stali.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND