Kapplerowy młyn nětko zaso drohoćinka

srjeda, 27. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Restawrator Uwe Konjen připrawja zhromadnje ze swojim synom restawrowanu kartušu na Kapplerowym młynje.  Foto: Eberhard Schmitt Restawrator Uwe Konjen připrawja zhromadnje ze swojim synom restawrowanu kartušu na Kapplerowym młynje. Foto: Eberhard Schmitt

Historiski Kapplerowy młyn w Budyskim Židowje je wjele lět chuduški wupadał. Hrožeše samo so sypnyć. Za historiski twarski kompleks při Młynskej hasy běštej tuž jenož hišće dwě opciji.

Židow (ES/SN). Jedna opcija rěkaše rozpad akceptować a jemu přihladować. Druha móžnosć pak bě nańć za ležownosć priwatneho inwestora. Tajki bu na zbožo namakany. W meji 2018 běchu planowanja za podźělny přetwar a kompletny wutwar na komfortabelny bydlenski doma hotowe. Mjeztym stej dwě lěće intensiwneho dźěła zašłoj. Na brjoze Budyskeje Sprjewje nasta krasne domske ze šěsć bydlenjemi, kotrež su mjez 78 a 147 kwadratnymi metrami wulke. Minjeny štwórtk je Budyski restawrator Uwe Konjen zhromadnje ze swojim synom ponowjenej a wjace hač centnar ćežkej kartuši z pěskowca nad portalomaj připrawił. Dezolatneho stawa kartušow dla dyrbjachu jej zdźěla wudospołnić a kruće přičinić. Zdobom staj restawratoraj podstawkowej kamjenjej a historisce wu­znamnej lětoličbje přičiniłoj.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND