Radźićeljo rozsud njecofnyli

wutora, 02. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Dróha z Budyšinka do Plusnikec je ­Malešanskich gmejnskich radźićelow wospjet zaběrała a drje tež dale zaběra. W februaru běchu wobzamknyli, ćežkowobchad wobmjezować. Nětko bě wo­krjes komunalnych politikarjow napominał wobmjezowanje zaso cofnyć.

Malešecy (SN/MiR). Wokrjes bě w lisće na wjesnjanostu zwuraznił, zo rozsud płaćiwemu prawu njewotpowěduje. Tomu pak je so wosebje wobydlerska iniciatiwa „Skała Plusnikecy“ wobarała. Tuž běchu wospjet z plakatami do posedźenja gmejnskeje rady swojich wuzwolenych komunalnych politikarjow napominali, so na stronu wobydlerjow gmejny stupić. Na kóncu zhromadźizny tydźenja běše wjetšina přitomnych wolóžena. Gmejnscy radźićeljo njejsu swój rozsud cofnyli. Sedmjo z nich běchu so za wobzamknjenje z lětušeje zymy wuprajili, jedyn bě za to, próstwje resp. žadanju wokrjesa wotpowědować a rozsud cofnyć, dwaj radźićelej staj so hłosa wzdałoj. Februarski rozsud tuž dale płaći, a Malešanscy gmejnscy radźićeljo na tym wobstawaja, ćežkowobchad na dróze mjez Budyšinkom a Plusnikecami na 7,5 tonow wobmjezować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND