Za wěsćiši wohnjoškit

wutora, 02. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Město Wojerecy nadźija so spěchowanja ze stron Zwjazka z programa „přetwar městow“. Wone chce do dźěćaceho dnjoweho přebywanišća „Při Halštrowskim łuku“ inwestować.

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy chce škit před wohenjom w dźěćacym dnjowym přebywanišću Dźěłaćerskeho dobroćelstwa (AWO) „Při Halštrowskim łuku“ (Am Elsterbogen) sporjadkować a modernizować. Na to su so měšćanscy radźićeljo na swojim posedźenju zańdźenu wutoru dojednali. Jednohłósnje woni wobzamknychu, zo chcedźa zarjadnistwu nadawk dać z wokrjesnym zwjazkom AWO sej naprawy dorěčeć. Te měli so do planowanja etata 2020/2021 zapřijeć.

Saněrować chcedźa připrawje za wohnjoškit a elektriku. W tym zwisku nadźija so město podpěry z programa „přetwar městow“ ze stron Zwjazka a krajow. „W tymle dźěćacym přebywanišću maja žłobik, pěstowarnju a hort. Zaměstnjene su skupiny we wšelakich domach. Dom ma kapacitu 265 městnow“, rěka w předłoze wobzamknjenja. „Hladajo na přihódne połoženje na kromje stareho mě­sta­, na dobru docpějomnosć a na wulki poskitk ma so zarjadnišćo trajnje zachować. Wućeženje je loni 97,8 procentow wučinjało.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND