Nowy Miłoraz dale wotkrywaja

srjeda, 03. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Sewjernje Slepoho mjez Lěšćanskim a Dźěwinskim pućom nastawa pře­sydlenske městno za Nowy Miłoraz. Płoninu nětko dale wotkrywaja, kaž gmejnscy radźićeljo wčera zhonichu.

Slepo (AK/SN). Na přesydlenskim městnje za Nowy Miłoraz su mjeztym wšitke podzemske roły a kable składźene a hodźa so přizamknyć. To zdźěli twarski nawoda Slepjanskeje gmejny Steffen Seidlich na wčerawšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady. Na wjacorych městnach tuchwilu Dźěwinski puć rozšěrjeja a plestruja. Dale instaluja nadróžne wobswětlenje a twarja wobchadne kupy. Gmejna zdźěłuje plan, hdźe budu kotre wob­chadne znamjenja stać. Z wobchadnym zarjadom, ze zamołwitym planowanskim běrowom a z policiju plan 11. junija doskónčnje wothłosuja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND