Zwony nětko znowa klinča

pjatk, 05. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Za dohromady něhdźe 20 000 eurow je Klukšanska wosada zwony swojeje cyrkwje ponowić dała. Sumu zwjedźechu jeničce z darami. Swjatkownu póndźelu su tři zwony prěni raz zaso zaklinčeli. Farar Robert Malink je jednotliwe zwony do toho we wobłuku Božeje słužby předstajił. Najmjeńši z nich pochadźa z 15. lětstotka.  Foto: Carmen Schumann Za dohromady něhdźe 20 000 eurow je Klukšanska wosada zwony swojeje cyrkwje ponowić dała. Sumu zwjedźechu jeničce z darami. Swjatkownu póndźelu su tři zwony prěni raz zaso zaklinčeli. Farar Robert Malink je jednotliwe zwony do toho we wobłuku Božeje słužby předstajił. Najmjeńši z nich pochadźa z 15. lětstotka. Foto: Carmen Schumann

Klukš (CS/SN). Zwony a zwóńcu Kluk­šanskeje cyrkwje su minjene tydźenje ponowili. Nětko móže tež najmjeńši zwón zaso klinčeć. Dotal bu wón jeno z jednym hamorom nabity a je tak čas wozjewjał. Tónle Mariny zwón pochadźa z 15. lětstotka a tuž z předreformaci­skeho časa.

Hinak hač tamne Klukšanske zwony njetrjebachu najmjeńši ženje za wójnske zaměry wotedać. Wón ma nětko kwaklu z duboweho drjewa. Ze swojim wosebje mjechkim zwukom ma mały zwón předewšěm ke křćeńcam zaklinčeć.

Poprawom chcychu železnej zwonaj z 1950tych lět z nowymaj mjedźanymaj narunać. Ale po tym zo bě wěcywustojny fachowc zwěsćił, zo stej wonej hišće dosć derje zdźeržanej, so rozsudźichu jej jeničce zwuporjedźeć. Wobaj wulkej zwonaj dóstaštej nowu woclowu kwaklu. Po ně­hdźe štyrjoch tydźenjach twarskeho časa wonej nětko zaso wěsće w zwóńcy wisatej. A dokelž běštej wobaj cyfrownikaj cyrkwineje wěže chětro wusmahnjenej, su jej tohorunja ponowili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND