Zelena swěcaza nowe domy

pjatk, 05. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Ležownosće při jězoru budu zjawnje wupisane

Hamor (AK/SN). Młodym swójbam chce Hamorska gmejna móžnosć poskićić, sej swójski dom twarić. W juliju započnu twarsku štwórć na Dróze přećelstwa wu­twarjeć. To zdźěli wjesnjanosta Achim Junker (CDU) kónc meje w aktualnej gmejnskej nowinje. „Móžne su jedno-, dwu- a wjaceswójbne domy. Jednotliwe ležownosće pak hišće rozrjadowane njejsu“, wón rozłoži.

Hižo srjedź meje bě gmejnska rada rozsudźiła, zo ma Krušwičanska firma Nadebor za dohromady 316 000 eurow areal wotkryć. Cyłkownu sumu financuje gmejna Hamor z 205 000 eurami, Běłowodźanske měšćanske zawody ze 54 000 eurami a wopłóčkowy zaměrowy zwjazk srjedźna Nysa-Šepc ze 56 000 eurami. Prěni wotrězk wotkrywanja ma hač do kónca lěta hotowy być. Na to chce gmejna ležownosće zjawnje wupisać. Płaćiznu wusměrja na aktualne wiki a na inwesticisku sumu za wotkrywanje. Twarski plan ze wšěmi trěbnymi informacijemi budźe bórze na internetnej stronje gmejny widźeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND