Přirodowe wiki wotprajene

wutora, 16. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Stróža (SN/MWj). Runja njeličomnym dalšim zarjadowanjam stanu so lětsa tež planowane 23. němsko-serbske přirodowe wiki, kotrež mějachu so 12. septembra w Stróži pola Hućiny wotměć, z woporom koronapandemije a wěstotnych postajenjow. To je zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty zdźěliło.

„Rozsud, kotryž njebě za nas jednory, jara wobžarujemy. Ale při wočakowanej wulkej ličbje hosći a wobmjezowanym městnje na dworje zarjadnistwa so koncept hygieny z rjadowanjom wotstawka a dalšimi předpisami zwoprawdźić njehodźi. Nimo toho dyrbi za organizaciju wikow přirody ze zwučenym kulturnym a kubłanskim programom do toho planowanska wěstota knježić. Dokelž tule wěstotu lětsa nimamy, chcemy swoje ideje a dotalne plany na klětu přewzać. Tež alternatiwne zarjadowanja, wo kotrychž smy minjeny čas rozmyslowali, so bohužel zwoprawdźić njehodźa“, rozłožuje nawoda zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Torsten Roch w nowinskej zdźělence.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND