Pjenjezy za wulki projekt

wutora, 16. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W přitomnosći Alojsa Mikławška móžeše Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman z rukow sakskeho ministra za regionalne wuwiće Thomasa Schmidta (wšitcy CDU, wotlěwa) wčera wopismo wo dobytym myće přiwzać.  Foto: Feliks Haza W přitomnosći Alojsa Mikławška móžeše Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman z rukow sakskeho ministra za regionalne wuwiće Thomasa Schmidta (wšitcy CDU, wotlěwa) wčera wopismo wo dobytym myće přiwzać. Foto: Feliks Haza

Myće za grilowansku hětu a za atraktiwnišu wjes dobyli

Chrósćicy (SN/MWj). Tójšto ćopłeho dešća našło je so takrjec wčera w Chró­sćicach. Wězo nic w formje kapkow, kotrež sej wjesnjenjo runja druhim přeja, ale za to šwarneje sumy pjenjez. Tajku stej Chróšćanska gmejna a Hórčanske wjesne towarstwo „Při skale“ we wobłuku sak­skeho wubědźowanja „simul+“ dobyłoj. A wopismje přinjesł je sakski mi­nister za regionalne wuwiće Thomas Schmidt, kiž je na přeprošenje zapósłanca krajneho sejma Alojsa Mikławška ­(wobaj CDU) w jeho wólbnym wokrjesu přebywał.

Hórčenjo móža sej nětko za 5 000 eurow grilowansku hětu jako zetkanišćo wosrjedź wsy natwarić. Nastać ma wona pódla tamnišeho hrajkanišća při gratowni wohnjoweje wobory, rozłoži čłonka předsydstwa towarstwa „Při skale“ Ka­tharina Jurkowa.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Zastupjerjo Hórkow wjesela so nad pjenjezami za nowu grilowansku hětu za wjes.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND