Za měsac plany předstaja

póndźela, 22. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Sprjewine město ma so na dowolnikow z caravanami nastajić

Budyšin (CS/SN). Nowy móst za pěškow nad Sprjewju bě jedna z temow njedawneho posedźenja Budyskeje měšćanskeje rady. Kaž wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) radźićelam zdźěli, chcedźa na přichodnym posedźenju parlamenta 17. julija w njezjawnym dźělu aktualny staw planowanja předstajić. Po tym přewjedu nowinarsku konferencu, zo bychu tež zjawnosć informowali.

Wyši měšćanosta so nadźija, zo prawje wjele wobydlerjow swoje měnjenje w socialnych syćach abo na internetnej stronje města wozjewi. Ludźo, kotřiž maja wobmyslenja, měli je prošu wozjewić. Jeli so hižo w tejle fazy wobdźělenja woby­dlerjow wukopa, zo wjetšina nowotwarej mosta přihłosuje, móhli so ewentuelnje wobydlerskeho rozsuda wzdać. Z próstwu frakcije AfD wo woby­dlerskim rozsudźe chcedźa so na posedźenju měšćanskeje rady w septembru zaběrać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND