Jónkrótne błudźenki při pućiku

póndźela, 22. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez pomocnikami, kotřiž su pjatk na geologiskej wučbnej šćežce při Slěbornym jězoru rjedźili, běchu Reinhard Melcher, Jürgen Müller a Marlene Schmidt kaž tež Wilfrid Sauer (wotlěwa).  Foto: Andreas Kirschke Mjez pomocnikami, kotřiž su pjatk na geologiskej wučbnej šćežce při Slěbornym jězoru rjedźili, běchu Reinhard Melcher, Jürgen Müller a Marlene Schmidt kaž tež Wilfrid Sauer (wotlěwa). Foto: Andreas Kirschke

Bjedrichecy (AK/SN). Pilne ruki běchu minjeny pjatk na geologiskej wučbnej šćežce při Slěbornym jězoru při dźěle. Z wulkim ćišćom wotpryskachu błudźenki z wodu a je tak porjadnje wurjedźichu. Nimo toho su njerjad zrumowali a předołhe hałzy přitřihali. „Chcemy wučbnu šćežku zachować, dokelž je wona w Europje jónkrótna. Nihdźe druhdźe njeje telko błudźenkow z časa před 400 000 do 320 000 lětami kaž tule“, podšmórny organizator rjedźenskeje akcije Wilfrid Sauer. Wot 1965 hač do 2016 bě wón předsyda wuchodosakskeje wobwodneje skupiny Zjednoćenstwa přećelow mine­ralogije a geologije. Kóžde lěto jeje čłonojo z dźěłowym zasadźenjom wučbnu šćežku w porjadku dźerža. Na 800 metrach wjedźe wona dźensa wot „Lěsneho hosćenca při Slěbornym jězoru“ přez sydlišćo bungalowow hač k busowemu za­stanišću w Bjedrichecach. Tam leži ze 40 tonami najwjetši błudźenk.

„Wopytowarjo njeměli jeno sem přijěć, zo bychu so kupali“, měnješe Wilfrid Sauer. „Na wučbnej šćežce zhonja woni wjele za­jimaweho wo lodowej dobje.“ Te­hdy ležeše tysac metrow sylna lodowa woršta nad ­našej kónčinu a formowaše krajinu. Najwjetši dźěl 110 błudźenkow namakachu we Łazowskej brunicowej jamje. Wone ležachu 25 do 30 metrow hłuboko. Někotre pochadźeja z Wjelčanskeje brunicoweje ­jamy. Kamjenje su dźensa zwjetša na jednym městnje polěrowane, tak zo zajimc ­jeho strukturu lěpje spóznaje.

„Jeli so wo šćežku njestaramy, sej ju nichtó njewobhlada“, rjekny dźensniši předsyda Frank Sauer. Tohodla je wón dźakowny, zo so čłonojo skupiny kóžde lěto na dźěłowym zasadźenju wobdźěla. Reinhard Melcher ze Złyčina na přikład hižo wot časa dźěćatstwa minerale a kamjenje zběra. „Wučbna šćežka słuša do našeho regiona a do našich stawiznow. Tohodla so za nju zasadźam“, wón doda.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND