Jónkrótne błudźenki při pućiku

póndźela, 22. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez pomocnikami, kotřiž su pjatk na geologiskej wučbnej šćežce při Slěbornym jězoru rjedźili, běchu Reinhard Melcher, Jürgen Müller a Marlene Schmidt kaž tež Wilfrid Sauer (wotlěwa).  Foto: Andreas Kirschke Mjez pomocnikami, kotřiž su pjatk na geologiskej wučbnej šćežce při Slěbornym jězoru rjedźili, běchu Reinhard Melcher, Jürgen Müller a Marlene Schmidt kaž tež Wilfrid Sauer (wotlěwa). Foto: Andreas Kirschke

Bjedrichecy (AK/SN). Pilne ruki běchu minjeny pjatk na geologiskej wučbnej šćežce při Slěbornym jězoru při dźěle. Z wulkim ćišćom wotpryskachu błudźenki z wodu a je tak porjadnje wurjedźichu. Nimo toho su njerjad zrumowali a předołhe hałzy přitřihali. „Chcemy wučbnu šćežku zachować, dokelž je wona w Europje jónkrótna. Nihdźe druhdźe njeje telko błudźenkow z časa před 400 000 do 320 000 lětami kaž tule“, podšmórny organizator rjedźenskeje akcije Wilfrid Sauer. Wot 1965 hač do 2016 bě wón předsyda wuchodosakskeje wobwodneje skupiny Zjednoćenstwa přećelow mine­ralogije a geologije. Kóžde lěto jeje čłonojo z dźěłowym zasadźenjom wučbnu šćežku w porjadku dźerža. Na 800 metrach wjedźe wona dźensa wot „Lěsneho hosćenca při Slěbornym jězoru“ přez sydlišćo bungalowow hač k busowemu za­stanišću w Bjedrichecach. Tam leži ze 40 tonami najwjetši błudźenk.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND