Jednotna protyčka trěbna poručenje

wutora, 23. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Po cyłej Němskej su wčera wječor mějićeljo firmow zarjadowanskeje techniki z wosebitym wobswětlenjom twarjenjow z čerwjenej swěcu na swoje ćežke połoženje skedźbnjeli. Předewzaćeljo kaž Chrystof Bjarš – wón je Budysku Staru wodarnju a Michałsku cyrkej wobswětlił – w koronakrizy wotprajenych zarjadowanjow dla ani fenka njezasłužeja.  Foto: SN/Hanka Šěnec Po cyłej Němskej su wčera wječor mějićeljo firmow zarjadowanskeje techniki z wosebitym wobswětlenjom twarjenjow z čerwjenej swěcu na swoje ćežke połoženje skedźbnjeli. Předewzaćeljo kaž Chrystof Bjarš – wón je Budysku Staru wodarnju a Michałsku cyrkej wobswětlił – w koronakrizy wotprajenych zarjadowanjow dla ani fenka njezasłužeja. Foto: SN/Hanka Šěnec

Jednaćel Domowiny Marko Kowar: Jubileje njedadźa so nachwatać

Budyšin (SN/mwe). Kelko zarjadowanjow je korony dla lětsa wotprajenych, po zdaću nichtó hižo tak prawje rjec njemóže. Dokelž njeje kriza dawno hišće přewinjena, zamołwići tež aktualnje zas a zaso terminy wosebje wjetšich zarja­dowanjow nachwilnje wotprajeja a na klětu přesuwaja.

Je tuž wočiwidne, zo změjemy 2021 w Hornjej, srjedźnej a Delnjej Łužicy kopicu lětsa „wotprajenych serbskich eventow“. Wulke prašenje pak je, kak a štó měł terminy rjadować a koordinować, zo bychu ludźo wědźeli, što na nich čaka. Předleži hižo koncept za centralnu protyčku a chcyli sej w Budyšinje na přikład na Domowinje k tomu kłobuk na hłowu stajić? Hodźeli so scyła wšitke terminy nachwatać abo su priority?

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND