Dny mjez nadźiju a starosću poručenje

srjeda, 24. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Korzymska terma njeskići jenož atraktiwnu wólnočasnu zaběru. Tež za płuwanje šulerjow we wobłuku sportoweje wučby abo towarstwow zarjadnišćo w Hornim kraju wažnu rólu hraje.  Foto: Uwe E. Nimmrichter Korzymska terma njeskići jenož atraktiwnu wólnočasnu zaběru. Tež za płuwanje šulerjow we wobłuku sportoweje wučby abo towarstwow zarjadnišćo w Hornim kraju wažnu rólu hraje. Foto: Uwe E. Nimmrichter

Přichod tuchwilu zawrjeneje Korzymskeje termy hišće njedorozrisany

Šěrachow-Korzym (UM/SN). Zaměrowy zwjazk za cyłolětnu kupjel w Hornim kraju je so koronakrizy dla do hišće wjetšich ćežow dóstał. Budyski wokrjes chce pomhać, jednu předstawu pak wotpokazuje.

Zaběrachu-li so zańdźeny čas w Budyskim wokrjesnym sejmiku wo halowych kupjelach, je často Kamjenska w srjedźišću stała. We wotpowědnych předłohach potom zwjetša rěkaše, zo maja w zmysle jenakeho wobchadźenja runje tak pod­pěru kupjelow w Budyšinje, Wojerecach a Šěrachowje-Korzymju pruwować. W oktobrje 2018 bě wokrjesny sejmik wobzamknył, Korzymskej termje jónu z 250 000 eurami a w lětomaj 2019 a 2020 po 200 000 eurach pod pažu přimnyć. „Tu jedna so wo nuzowy pad, dokelž njemóža wólnočasnu kupjel bjez wonych přiražkow dale wobhospodarjeć“, 1. přirjadnik Budyskeho krajneho radu Udo Wićaz (CDU) tehdy rjekny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND