Mosćiki móža planować

štwórtk, 25. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hórnikečanski jězor je tučasnje hišće wulke twarnišćo. Po tuchwilnych planach móhli w sezonje 2022 zaso wužiwać.  Foto: Gernot Menzel Hórnikečanski jězor je tučasnje hišće wulke twarnišćo. Po tuchwilnych planach móhli w sezonje 2022 zaso wužiwać. Foto: Gernot Menzel

Radźićeljo financowanskemu zrěčenju z LMBV přihłosowali

Łaz (AK/SN). Za wožiwjenje Hórnikečanskeho jězora je Łazowska gmejna dalše wuhibki stajiła. Na swojim zašłym posedźenju přihłosowachu jeje radźićeljo financowanskemu zrěčenju za infrastrukturu planowaneho towarstwoweho centruma, hdźež maja mjez druhim płuwace mosćiki nastać.

Cyłkowny projekt běchu hižo před lětom Sakskemu wyšemu hórnistwowemu zarjadej w Freibergu zapodali, zo móhli jón do spěchowanskich programow zapřijeć. Loni w oktobru pak gmejna Łaz prošeše, płuwace mosćiki wuspinkować. Na te wašnje móža je hižo prjedy zwoprawdźić, wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) nětko rozłoži. Swójski podźěl gmejny we wobjimje 15 procentow, to je něhdźe 11 000 eurow, je w hospodarskim planje za lěto 2021 zapřijaty. Tak móža mosćiki hižo planować započeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND