Móst nětko dotwarjeny

póndźela, 29. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Móst na Worklečansku kupu je hotowy. Wjesnjanosta Franc Brusk (CDU, 2. wotpr.) je banćik roztřihał. Mjez prěnimi, kotřiž po nowym mosće kročachu, běchu statny sekretar dr. Frank Pfeil (naprawo), zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk a přirjadnica Budyskeho krajneho rady Birgit Weber (3. a 4. wotprawa).  Foto: Alfons Handrik Móst na Worklečansku kupu je hotowy. Wjesnjanosta Franc Brusk (CDU, 2. wotpr.) je banćik roztřihał. Mjez prěnimi, kotřiž po nowym mosće kročachu, běchu statny sekretar dr. Frank Pfeil (naprawo), zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk a přirjadnica Budyskeho krajneho rady Birgit Weber (3. a 4. wotprawa). Foto: Alfons Handrik

Worklečenjo móža tež zaso na małej kupje swjećić

Worklecy (aha/SN). Minjeny pjatk je so na wulkej kupje we Worklecach wjele ludźi zešło. Wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) bě wšitkich wobydlerjow přeprosył na oficialne přepodaće noweho mosta, kotryž wot wulkeje na mału kupu wjedźe. Mjez hosćimi běchu přirjadnica Budyskeho krajneho rady Birgit Weber, zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk a statny sekretar za regionalne wuwiće dr. Frank Pfeil (wobaj CDU). Franc Brusk witaše jeho žortnje jako „čestneho wobydlerja“. Wšako je Pfeil mjeztym štwórty raz we Worklecach přebywał.

Zhladujo na stawizny wobeju kupow dopominaše Worklečanski wjesnjanosta na mnohe swjedźenje a wšelakore po­dawki, kotrež su tam wjacore generacije wobydlerjow dožiwili. Zo by tak wostało, k tomu přinošuje nětko móst w dosahacej dołhosći, kotryž su Worklecy z gmejny Sprjewiny Doł dóstali. Jedne wužadanje bě, trěbnej 36 tonow ćežkej fundamentaj na kupu transportować.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Wulke wjeselo knježeše zańdźeny pjatk we Worklecach. Po měsacach móžachu sej wobydlerjo po nowym mosće na mału kupu dóńć. Mnozy su składnosć wužiwali.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND