Wšitko budźe moderne

wutora, 30. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerowska měšćanska rada wuznawa so za to, digitalny pakt zwoprawdźić. Nětko chcedźa moderne tafle, tablety a kompjutery za kubłanišća wšitkich šulskich družin wobstarać.

Wojerecy (AK/SN). Wojerowske zakładne a nowa wyša šula kaž tež wšitke štyri gymnazije maja přichodnje z načasnej digitalnej techniku na najnowšim stawje wuhotowane być. Na to je so měšćanska rada na swojim posedźenju minjeny tydźeń dojednała. Jednohłósnje su radźićeljo wobzamknyli, digitalny pakt z přizwolenjom planowanych a přidatnych srědkow za lěto 2020 zwoprawdźić. Město Wojerecy ma za to hač do lěta 2024 ně­hdźe 1,475 milionow eurow k dispoziciji. „W zwisku z twarom noweje wyšeje kaž tež z dopóznaćow wo zwěsćenju potrjeby na zakładnych šulach a gymnazijach, ­budu na zakładźe trochowanja kóštow srědki 1,675 milionow eurow trěbne. To je do předłohi za wothłosowanje zapi­sane. Dale w dokumenće steji, zo ma so nimo inwesticijow za interaktiwne tafle, tablety a kompjutery jako wuměnjenje tež digitalne splećenje přez syć spěchować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND