Komuny energije dla sensibilizować

štwórtk, 02. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyski technologijowy a załožerski centrum energijowu agenturu Budyskeho wokrjesa dale wjedźe. We wuslědku wospjetneho wupisanja bu wčera nowe zrěčenje na tři lěta podpisane.

Budyšin (SN/at). Energijowy přewrót trjeba wěcywustojnych fachowcow, kotřiž komuny, předewzaća a wobydlerjow wšitke z maćiznu zwisowace naležnosće nastupajo poradźuja. Budyski wokrjesny sejmik bě tohodla w oktobrje 2012 wobzamknył, swójsku energijowu agenturu wutworić. Najbóle přeswědčiwy koncept předpołoži tehdy Budyski technologijowy a załožerski centrum (TGZ).

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND