Město škleńčerjow inwestuje

štwórtk, 02. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Chcedźa dróhi, zelenišća a sportnišća wobnowić a twarić

Běła Woda (AK/SN). Po třoch lětach, jako dyrbješe město Běła Woda z nuzowym etatom wuńć, móže nětko zaso z wobzamknjenym hospodarskim planom dźěłać. Tomu je so měšćanska rada wutoru na swojim zeńdźenju wuznała. Z dwanaće přihłosowanjemi a pjeć hłosawzdaćemi su etat 2020 wobzamkli. W nim planuja 2,9 milionow eurow za inwesticije. Ćežišća tworja předewšěm dróhi, puće, zelenišća, kaž tež sportnišća a wólnočasne městnosće.

W stadionje wottwarja tribunu, dokelž ma tam tartanowa čara nastać. Připrawu za dalokoskok pomjeńša. W domje ćěłozwučowarjow chce město socialny trakt a tepjernju twarić. Při tym wobnowja 28 lět stare tepjenje. Pod wodarnju chcedźa hač do kónca lěta wodomjet ­saněrować. Twarski a hospodarski wuběrk zetka so prawje bórze ze zamoł­witym inženjerskeho běrowa, zo bychu dalše kroki planowanja rozjimali.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND