Mjeńše korektury hišće trěbne

pjatk, 03. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zajimy Njebjelčanskeje gmejny w regionalnym planowanju wobkedźbowane

Pěskecy (JK/SN/JaW). Po rotaciskim planje wotmě Njebjelčanska gmejnska rada swoje wčerawše posedźenje w Pěskecach. Tak skića wjesnjanam móžnosć, so konkretnje na swojich zastupjerjow wobroćić móc. Zajim Pěskečanow wšak njebě přewulki, tak zo wostachu radźićeljo wčera skerje mjez sobu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND