Mjeńše korektury hišće trěbne

pjatk, 03. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zajimy Njebjelčanskeje gmejny w regionalnym planowanju wobkedźbowane

Pěskecy (JK/SN/JaW). Po rotaciskim planje wotmě Njebjelčanska gmejnska rada swoje wčerawše posedźenje w Pěskecach. Tak skića wjesnjanam móžnosć, so konkretnje na swojich zastupjerjow wobroćić móc. Zajim Pěskečanow wšak njebě přewulki, tak zo wostachu radźićeljo wčera skerje mjez sobu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND