Wobydlerjo sobu mysla

srjeda, 08. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU, naprawo) je był ze zajima wobydlerjow na zarjadowanju w „Jednoće“ překwapjeny. Wšako móžeše wón póndźelu wječor witać tam nimale 45 z nich na wuradźowanje wo tym, kak měła gmejna pjenjezy z myta na jeje dobro a z tym wosebje za towarstwa, swójby kaž tež wšitkich wobydlerjow wužiwać.  Foto: Alfons Handrik Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU, naprawo) je był ze zajima wobydlerjow na zarjadowanju w „Jednoće“ překwapjeny. Wšako móžeše wón póndźelu wječor witać tam nimale 45 z nich na wuradźowanje wo tym, kak měła gmejna pjenjezy z myta na jeje dobro a z tym wosebje za towarstwa, swójby kaž tež wšitkich wobydlerjow wužiwać. Foto: Alfons Handrik

Pjenježne myto přisporja ideje na dobro wsy

Chrósćicy (aha/SN). We wubědźowanju sakskeho statneho ministerstwa za regionalne wuwiće „Ideje za wjesne kón­činy“ měješe jury z Chróšćanskeje gmejny zapodaty projekt za dobry. Gmejna je z temu „Chrósćicy/Crostwitz beWEGt ALLE“ přeswědčiła a bu z premiju 250 000 eurow wuznamjenjena. Wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) je tuž póndźelu wšěch wobydlerjow do wjacezaměroweje hale „Jednota“ přeprosył a zwurazni swoje spokojenje, zo běchu nimale wšitke z 45 nastajenych stólcow wobsadźene. Nazornje je wón z architektom Markom Dźisławkom zhromadnje zdźěłany a zapodaty projekt rozłožił.

Słowje PUĆ a WŠITCY wjedźeštej zajimcow na zahrodu, kotraž budźe na ležownosći bywšeje pěstowarnje. Nimo dźěćaceho hrajkanišća je tam předwidźane sadowcy zesadźeć, a nastać ma grilowanska hěta ze 30 městnami, kotruž móža towarstwa runje tak kaž swójby wužiwać. Na sportnišću chcedźa krjepjensku připrawu natwarić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND