Naročne, ale trěbne předewzaće

srjeda, 08. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Přichod gmejny Njeswačidło tež z tym zwisuje, dźěći derje zastarać. To zwě­sćichu tamniši gmejnscy radźićeljo wčera na swojim regularnym wura­dźowanju.

Njeswačidło (JK/SN). Nětko je wěste: Gmejna Njeswačidło budźe nowu pěstowarnju twarić. To su jeje radźićeljo na wčerawšim posedźenju wobzamknyli. Tuchwilu dobre wuhlady na 90procentowske spěchowanje nuznje trěbneje naprawy su jich pohnuli, po dlěšej, jara konstruktiwnej diskusiji so za naročny nadawk rozsudźić. W rozmołwje do toho dźěše wo to, hač tuchwilne dźěćace dnjowe přebywanišćo přetwarić, přitwarić abo hač njeje lěpje na hinašim stejnišću cyle nowy dom za dorost natwarić. Hladajo na platowu konstrukciju nětčišeje pěstowarnje byštej při- abo wutwar po měnjenju wjesnjanosty Gerda Schustera (CDU) z mnohimi rizikami nastupajo statiku a njewidźomnymi přidatnymi problemami zwjazanej byłoj.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND