Jasne znamjo wožiwjenja rěče

štwórtk, 09. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Slepjanski wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) je wutoru posledni króć posedźenje gmejnskeje rady nawjedował. Sobudźěłaćerjo gmejny a radźićeljo dźakowachu so jemu za spomóžne dźěło. Dźaknym słowam přizamknyštaj so tež zastupjerjej LEAG Thomas Penk (rekultiwowanje/wobswětowy management) a Martin Klausch (twarstwo/wobswětowy management).  Foto: Andreas Kirschke Slepjanski wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) je wutoru posledni króć posedźenje gmejnskeje rady nawjedował. Sobudźěłaćerjo gmejny a radźićeljo dźakowachu so jemu za spomóžne dźěło. Dźaknym słowam přizamknyštaj so tež zastupjerjej LEAG Thomas Penk (rekultiwowanje/wobswětowy management) a Martin Klausch (twarstwo/wobswětowy management). Foto: Andreas Kirschke

Nowotwar Witaj-pěstowarnje „Milenka“ w Rownom wobzamknjeny

Rowno (AK/SN). Rownjanska Witaj-pěstowarnja „Milenka“ w nošerstwje gmejny Slepo dóstanje nowotwar a ma potom zdobom serbske žro wsy tworić. K tomu je so wutoru Slepjanska gmejnska rada wuznała. Z jednym hłosawzdaćom wupraji so wjetšina za nowotwar. Zo bychu wotpowědnu ležownosć kupić móhli, ma wjesnjanosta z Rownjanami jednać a so wo prawniske naprawy nowotwara starać. Kóšty za njón wučinjeja dohromady dwaj milionaj eurow. Hłowny dźěl pjenjez zwjedźe Swobodny stat Sakska a přewozmje zdobom swójski podźěl gmejny, kotraž je twarski knjez. Na financowanju wobdźěleny je tež koncern LEAG. Hač do kónca lěta 2022 ma pěstowarnja natwarjena być, a hač do toho dyrbja pjenjezy přetrjebać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND