Jasne znamjo wožiwjenja rěče

štwórtk, 09. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Slepjanski wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) je wutoru posledni króć posedźenje gmejnskeje rady nawjedował. Sobudźěłaćerjo gmejny a radźićeljo dźakowachu so jemu za spomóžne dźěło. Dźaknym słowam přizamknyštaj so tež zastupjerjej LEAG Thomas Penk (rekultiwowanje/wobswětowy management) a Martin Klausch (twarstwo/wobswětowy management).  Foto: Andreas Kirschke Slepjanski wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) je wutoru posledni króć posedźenje gmejnskeje rady nawjedował. Sobudźěłaćerjo gmejny a radźićeljo dźakowachu so jemu za spomóžne dźěło. Dźaknym słowam přizamknyštaj so tež zastupjerjej LEAG Thomas Penk (rekultiwowanje/wobswětowy management) a Martin Klausch (twarstwo/wobswětowy management). Foto: Andreas Kirschke

Nowotwar Witaj-pěstowarnje „Milenka“ w Rownom wobzamknjeny

Rowno (AK/SN). Rownjanska Witaj-pěstowarnja „Milenka“ w nošerstwje gmejny Slepo dóstanje nowotwar a ma potom zdobom serbske žro wsy tworić. K tomu je so wutoru Slepjanska gmejnska rada wuznała. Z jednym hłosawzdaćom wupraji so wjetšina za nowotwar. Zo bychu wotpowědnu ležownosć kupić móhli, ma wjesnjanosta z Rownjanami jednać a so wo prawniske naprawy nowotwara starać. Kóšty za njón wučinjeja dohromady dwaj milionaj eurow. Hłowny dźěl pjenjez zwjedźe Swobodny stat Sakska a přewozmje zdobom swójski podźěl gmejny, kotraž je twarski knjez. Na financowanju wobdźěleny je tež koncern LEAG. Hač do kónca lěta 2022 ma pěstowarnja natwarjena być, a hač do toho dyrbja pjenjezy přetrjebać.

Tuchwilu je pěstowarnja na kromje prěnjeje Wochožanskeje jamy zaměstnjena. Wotstawk hač k wěstotnej liniji by přichodnje jeničce 130 metrow wučinjał. „Z nowotwarom a přepodaćom dźěća­ceho dnjoweho přebywanišća chcemy Witaj-koncept dale rozšěrić. Wšako dźe nam wo to, serbsku rěč a identitu wozrodźić. K tomu chcemy přinošować“, rjekny gmejnski radźićel Matthias Jainsch (CDU), kiž je wot lěta 2016 Rownjanski wjesny předstejićel.

W lěće 2018 zdźěła gmejna Slepo koncept za swoje pěstowarnje. Jedyn zaměr bě powjetšić ličbu městnow w Row­njanskim dźěćacym dnjowym přebywanišću „Milenka“ wot 44 na 60. „Mamy nadźiju, zo wobydlerjo Witaj-projekt ­přichodnje dale a bóle akceptuja“, rozjasni Matthias Jainsch a wuzběhny, „Rowno je serbska wjes a chce serbske jadro měć. Nimo Witaj-pěstowarnje a Njepilic sta­toka ma tež z klinkerami twarjena a ze sedłowej třěchu kryta wohnjowoborna gratownja tele wosebite žro woznamjenjeć.“

Swobodny stat Sakska je z wobzamknjenjom knježerstwa loni w awgusće financowanje přizwolił. Techniski a zarjadniski wuběrk gmejny Slepo stej w meji a juniju předewzaće poručiłoj, Rownjanska wjesna rada 1. julija. Gmejnski radźićel Wolfgang Goldstein (Wolerske zjednoćenstwo Lok Slepo) rjekny, zo bě nowotwar dźěćaceho dnjoweho přebywanišća w etaće gmejny zaplanowany, a je tuž nastorčił, naćiskej wo wobzamknjenju dodać, zo njebudźe hospodarski plan Slepjanskeje gmejny z twarskim projektom přidatnje po­ćeženy. „To je hižo we wobzamknjenju sakskeho kabineta jasnje rjadowane“, znapřećiwi jemu wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU), „a tak je financowanje wěste a rjadowane.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND