Dźěłaja w Kulowskej kónčinje

pjatk, 10. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Na wjacorych městu Kulowej přisłušacych wsach, kaž tule mjez Hózkom a Rachlowom, tuchwilu płunowód wobnowjeja. Foto: Gernot Menzel Na wjacorych městu Kulowej přisłušacych wsach, kaž tule mjez Hózkom a Rachlowom, tuchwilu płunowód wobnowjeja. Foto: Gernot Menzel

Kulow (SN/MiR). W Koćinje, mjez Hózkom a Rachlowom, kaž tež na dalšich wsach, kotrež městu Kulowej přisłušeja, předwjeduja tuchwilu saněrowanske dźěła za płunowód. W 1970tych lětach twarjeny wód wjedźe z błótowskich Bórkowow hač do Freiberga, rozłoži na naprašowanje naměstny nawoda Kulowskeho twarskeho zarjada Jurij Brösan. Kaž wón dale zdźěli, zatwarjeja do płunowoda – jemu je wjele předewzaćow w regionje přizamknjenych, mjez druhim Energijowe zastaranje Čorny Halštrow (EVSE) z hłownym sydłom w Salowje – nowe roły z přeměrom nimale jednoho metra.

W Koćinje a pola Hózka su hłowne dźěła mjeztym zakónčene. W delnich Sulšecach chcedźa je po planje hač do kónca awgusta wotzamknyć. „Za město Kulow woznamjenjeja tajke akcije wulki nawal dźěła“, Brösan wuswětla. „Mjez druhim mamy za to staw dnowneje wody znižić. Wo dźěłach maja so zamołwići města Kulowa z wobdźělenymi zawo­dami tu a tam dorěčeć, a na kóncu ma město zdokonjane pruwować a takrjec wotewzać.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND