Dopóznaća zjawnosći spřistupnić

wutora, 14. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Předsydka Rakečanskeho stawizniskeho towarstwa RAK z.t. je Annemarie Rentsch. Wotpohlad towarstwa je stawizny Rakec a wokoliny wjetšemu kruhej zajimcow spřistupnić.  Foto: Alfons Handrik Předsydka Rakečanskeho stawizniskeho towarstwa RAK z.t. je Annemarie Rentsch. Wotpohlad towarstwa je stawizny Rakec a wokoliny wjetšemu kruhej zajimcow spřistupnić. Foto: Alfons Handrik

Nimo wulkich nadregionalnych serbskich towarstwow, kotrež su často w medijach prezentne, mamy w dwurěčnej kónčinje njeličomne mjeńše a małe towarstwa, kotrež runje tak pilne dźěło wukonjeja, wo nich pak přewjele njezhoniš. W swojej lětnjej seriji lětsa tajke aktiwne cyłki předstajamy, dźensa Stawizniske towarstwo RAK z.t. Rakecy (3).

W měrcu bě tomu jědnaće lět, zo su wjacori stawiznisce zajimowani a ze serbskej zašłosću Rakec zaběracy so załožili stawizniske towarstwo RAK z.t. Mjeno RAK pokazuje na serbske pomjenowanje wulkeho sydlišća a zbudźa runočasnje zajim za stawizny wsy. Wšako njekryje so serbske mjeno z němskim Königswartha. Wobdźěleni na załoženskej zhromadźi­znje sej tehdy prajachu, zo podadźa so „na pućowanje do dawno zabytych časow. Nochcemy slědźić a so kóždy sam za sebje w swojej komorce ze stawiznami zaběrać, ale chcemy wšitke naše dopó­znaća a wědu zjawnosći spřistupnić.“

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND