Planuja twarske ležownosće

srjeda, 15. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Radworsku gmejnsku radu wo přihotach objekta informowali

Radwor (SN/MkWj). Twarsku ležownosć za cyłkownje 22 jedno- a dwuswójbnych domow planuja tuchwilu w Radworju. Wo tym su na wčerawšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady informowali. Radźićeljo schadźowachu so tónkróć w šulskej jědźerni.

Zastupnica architekturneho běrowa Panse z Budyšina móžeše gmejnskim radźićelam a hosćom dosć konkretne plany prezentować. Płonina w susodstwje sportoweje a wjacezaměroweje hale „Slavia“ je nimale štyri hektary wulka a hodźi so swojeje infrastruktury dla poměrnje derje zjawnym medijam přizamknyć. Porno tomu njeje hišće rozrisane, kak ležownosć k dróze mjez Radworjom a Boranecami přiwjazać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND