Dyrbja noweho wjesnjanostu wolić

srjeda, 15. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Slepjanski wjesnjanosta Reinhard Bork, kiž je mjeztym z 69 lět stary, poda so na wuměnk. Wobydlerjo dyrbja tuž lětsa noweho nawodu gmejny wolić.

Slepo (AK/SN). Prěni termin za wólby noweho Slepjanskeho wjesnjanosty je njedźela, 1. nowember 2020. Jeli su wjacori kandidaća, a žadyn z nich wjetšinu hłosow njedocpěje, dyrbja wobydlerjo dalši króć wolić, a to dwaj tydźenjej pozdźišo, 15. nowembra. Wobaj terminaj je gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju jednohłósnje wobzamknyła. Zdobom su postajili, zo Jörg Funda (CDU) wot 1. awgusta zastojnstwo wjesnjanosty hač k wólbam přechodnje přewozmje. Tuchwilny zastupowacy wjesnjanosta budźe w tym času gmejnu nawjedować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND