Towarstwo je njepowalny stołp

štwórtk, 16. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Předsydka towarstwa kapałki Marije maćerje Božeje Worklecy Rejzka Krügerowa a dr. Beno Wałda. Wón słuša k iniciatoram towarstwa, kotrež stara so wo zachowanje namrěwstwa maltezow.  Foto: Alfons Handrik Předsydka towarstwa kapałki Marije maćerje Božeje Worklecy Rejzka Krügerowa a dr. Beno Wałda. Wón słuša k iniciatoram towarstwa, kotrež stara so wo zachowanje namrěwstwa maltezow. Foto: Alfons Handrik

Nimo wulkich nadregionalnych serbskich towarstwow, kotrež su často w medijach prezentne, mamy w dwurěčnej kónčinje njeličomne mjeńše a małe towarstwa, kotrež runje tak pilne dźěło wukonjeja, wo nich pak přewjele nje­zhoniš. W swojej lětnjej seriji lětsa tajke aktiwne cyłki předstajamy, dźensa ­Towarstwo kapałki Marije maćerje ­Božeje Worklecy (4).

Hakle štyri lěta wobsteji we Worklecach Towarstwo kapałki Marije maćerje Božeje. Zo bě spomóžne, na dobro wěriwych z Worklec a wokoliny skutkowace towarstwo załožić, za to dyrbimy 82 lět wróćo zhladować. Katolski Posoł da nam 9. julija 1938 w rozprawje wotmołwu: „30. junija wopušćichu sotry z rjadu swjateho Korle Boromejskeho, kiž běchu wot lěta 1900 w našej chorowni pospochi skutkowałe, našu domiznu ... Nětko je šěsć sotrow z rjadu Božeje předwidźiwosće z Münstera přišło.“

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND