Dalše njeplanowane wudawki

štwórtk, 16. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (JK/SN). Znowa měješe Rakečanska gmejnska rada wo přidatnych wudawkach, kotrež njejsu w lětušim hospodarskim planje wobkedźbowane, wuradźować. Na poslednim posedźenju do lětnjeje přestawki dźěše wo žadanje towaršnosće za wobhospodarjenje ležownosćow a imobilijow (BVVG). Žadanje saha hač do lěta 1994, jako bě gmejna ležownosć kupiła z wotpohladom, twarić tam jednoswójbne domy. To pak so njeporadźi a tak wosta ležownosć njewob­twarjena. Nětko je so BVVG přizjewiła, žadajo sej wot komuny, mjenowane zrěčenje z lěta 1994 zwoprawdźić a za ležownosć tehdy dojednanu płaćiznu zapłaćić. Gmejna da drje so hnydom juristisce poradźować, hač njeda so na płaćiznje dobrych 45 000 eurow něšto změnić, abo scyła žadanju znapřećiwić. Prawiznik pak radźeše so skorženja wzdać a měnješe, zo bychu wudawki za juristiske postupowanje wo wjele wjetše byli hač žadana suma. Tež znapřećiwjenje njebu přiwzate, a tak zbywa gmejnje jenički wupuć: płaćić. To wšak wšitkim radźićelam njesłodźeše, znowa do gmejnskeje kasy sahnyć a tak staru naležnosć zrjadować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND