W Safe Clubje čakaja na wotmołwu

pjatk, 17. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Problematiske połoženje Kamjenskeho Safe Cluba njesteješe na dnjowym porjedźe minjeneho posedźenja radźićelow Lessingoweho města. W hodźinje wobydlerskich naprašowanjow pak bě rěč wo tym.

Kamjenc (BG/SN). Hnydom w hodźinje wobydlerskich naprašowanjow běchu čło­nojo Kamjenskeje měšćanskeje rady na swojej srjedownej zhromadźiznje z akut­nym problemom młodźinskeho dźěła w Lessingowym měsće konfron­towani. Daloko znaty Safe Club je tuchwilu wohnjoškitnych problemow dla za­wrjeny. Čłon jeho předsydstwa Daniel Hassert na to skedźbni, zo njeje město dotal na prašenje wotmołwiło, kak měło tam přichodnje dale hić. Tajke wumě­njenja młodźinske dźěło skoro znje­móž­njeja, pod čimž ćerpi motiwacija. Što ma so­ z atraktiwnym klubom w přichodźe stać, chce měšćanske zarjadnistwo předsydstwu kluba bórze e-mejlnje zdźělić, rjekny Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan).

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND