Dowol „w domje na kolesach“

pjatk, 17. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wojerowčan Roland Wusla, kiž w swojim dowolu rady w bydlenskim mobilu přenocuje, rozmołwja so tule ze sobudźěłaćerjom firmy Melde/Berthold při nowym stejnišću za caravany we Wojerecach.  Foto: Silke Richter Wojerowčan Roland Wusla, kiž w swojim dowolu rady w bydlenskim mobilu přenocuje, rozmołwja so tule ze sobudźěłaćerjom firmy Melde/Berthold při nowym stejnišću za caravany we Wojerecach. Foto: Silke Richter

Při gondlowym haće we Wojerecach su zašłe dny tójšto dźěła měli. Dźensa popołdnju přepodachu tam pjeć městnow za přebytk dowolnikow z bydlenskim mobilom.

Wojerecy (SiR/SN). Wužiwanje ležownosće za dowolnikow, kotřiž chcedźa we Wojerecach w „domje na kolesach“ přebywać, ma darmotne być. Płaćić pak maja za pitnu wodu, za zastaranje z elektroenergiju kaž tež za wotwodźowanje wopłóčkow. To zdźěli Corinna Stumpf, ­wěcywobdźěłarka města Wojerec za zjaw­nost­ne dźěło a zamołwita za runo­stajenje, na naprašowanje.

Přijězd caravanow je rjadowany přez hižo wobstejace parkowanišćo. Zo móhli so wone bjez problemow na ležownosć dóstać, su jedne parkowanske městno za wosobowe awta woprować dyrbjeli. Stejnišća za bydlenske mobile su na zelenišću, hnydom pódla přistawa gondloweho hata, kotryž je njedaloko Łužiskeje ­kupjele. Płonina je wěsta, to rěka kruta. Awta steja na šotrje a trawje. Wuhotowana je městnosć z ławkami a wšelakimi rostlinami. Wot oktobra nasadźeja tam tež kerki.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND