Wšitkim wulke wolóženje

pjatk, 17. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Worklec njewšědnu naležnosć inkluzije pohonja

Worklecy (JK/SN). Hdyž čas ćěka a nuza tłóči, dyrbiš njewšědne puće kročić. Tak dźe so tež Worklečanskej gmejnskej radźe. Dlěši čas prócuje so wona, w tamnišej wyšej šuli wuměnjenja wutworić, zo móže tam šulerka Měrka Bulankec z Prawoćic wot přichodneho šulskeho lěta w 5. lětniku dale wuknyć. A za to trjeba swojeje chorosće dla wosebite wuměnjenja.

Dokelž čas chwata a gmejna runjewon w pjenjezach njepłuwa, běchu spěchowanske srědki trěbne. Te je Swobodny stat Sakska mjeztym přizwolił.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND