Staja škričkowanski sćežor

wutora, 21. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zakładne zastaranje za mobilne telefonowanje zawěsćić

Kulow (AK/SN). W Mučowje staja přichodne tydźenje nowy sćežor za mobilne škričkowanje. Předewzaće ATC Germany Holdings GmbH Ratingen chce jón natwarić. Kulowska měšćanska rada je to na swojim zašłym zeńdźenju wobzam­knyła. 13 radźićelow je přihłosowało, jedyn bě přećiwo namjetej a jedyn so hłosa wzda. Sćěhowali su na te wašnje stejišćo Mučowskeje wjesneje rady. „Wažne je, zo njesteji sćežor blisko wjesneho srjedźišća, štož je so nam poradźiło“, rjekny měšćanosta Markus Posch (CDU). „Stać budźe njedaloko železniskeje čary na zwjazkowej dróze do směra na sportnišćo.“ Podobne stejnišćo su w Hózku docpěli. „W Dubrjenku“, Markus Posch rozłoži, „je wjesna rada nastajenje tajkeho sćežora wotpokazała. Na to žadyn wliw nimamy.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND