Staja škričkowanski sćežor

wutora, 21. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zakładne zastaranje za mobilne telefonowanje zawěsćić

Kulow (AK/SN). W Mučowje staja přichodne tydźenje nowy sćežor za mobilne škričkowanje. Předewzaće ATC Germany Holdings GmbH Ratingen chce jón natwarić. Kulowska měšćanska rada je to na swojim zašłym zeńdźenju wobzam­knyła. 13 radźićelow je přihłosowało, jedyn bě přećiwo namjetej a jedyn so hłosa wzda. Sćěhowali su na te wašnje stejišćo Mučowskeje wjesneje rady. „Wažne je, zo njesteji sćežor blisko wjesneho srjedźišća, štož je so nam poradźiło“, rjekny měšćanosta Markus Posch (CDU). „Stać budźe njedaloko železniskeje čary na zwjazkowej dróze do směra na sportnišćo.“ Podobne stejnišćo su w Hózku docpěli. „W Dubrjenku“, Markus Posch rozłoži, „je wjesna rada nastajenje tajkeho sćežora wotpokazała. Na to žadyn wliw nimamy.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND