Na dźeń powołanjow do Worklec (2)

srjeda, 22. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Předsydka spěchowanskeho towarstwa Worklečanskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Antje Bobcyna wabi rjemjeslnikow za dźeń powołanjow.  Foto: Milenka Rječcyna Předsydka spěchowanskeho towarstwa Worklečanskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ Antje Bobcyna wabi rjemjeslnikow za dźeń powołanjow. Foto: Milenka Rječcyna

Idejowe wubědźowanje sakskeho fondsa­ „Čiń sobu!“ je we wosebitej kate­goriji „Žiwa dwurěčnosć“ znowa tworićelskosć na dobro našeje maćeršćiny po­zbudźiło. W serialu Serbske Nowi­ny tule rjad drobnych a małych projektow předstajeja.

Što wuknyć, hdyž šulu wuchodźu? Wo tym kóžde lěto młodostni rozmysluja, kotřiž dyrbja so w 9. abo 10. lětniku roz­su­dźić, što chcedźa po zakónčenju šule činić. Póńdu na gymnazij, za­počnu powołanske wukubłanje abo chcu ně­hdźe w tu- abo wukraju na socialnym, kulturnym abo přirodnym polu dźěłać, zo bych swoje zamóžnosće nałožować abo sej je dale wotkryć móhł/a? Prašenja to, kotrež tež staršich zaběraja. Mjez nimi je Worklečanka Antje Bobcyna. Předsydka spěchowanskeho towarstwa Worklečanskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ a jeho čłonojo su wo tym rozmyslowali, kak móhli młodostnych wabić, zo w regionje rjemjeslniske powołanje nawuknu.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND